ondernemersinternationaal ondernemenvastgoed en bouwmarktopdrachtgeverszakelijke dienstverleningbureaucratiebestrijdingindustrieDe branchejuristarbeidsmarkt en participatieHaagse lobbycollectieve inkoopbedrijfsvoeringzzp’ersoverheidzorgpubliek-private samenwerkingprofessionalsambachtwerknemersmanagersbrancheoverlegopdrachtnemersbrancheonderzoekcoöperatieve samenwerkingnon-profitasbestverwijderingruimte en economieprofitraamcontractenveiligheidgezamenlijke belangenbehartigingduurzaamheidonderwijs

Duurzaamheid en participatie

duurzaamheid-en-participatie

Actueel: gemeenten moeten steeds meer duurzaam gaan inkopen maar zijn bang daardoor bedrijven weg te jagen uit hun gemeente.

Ruimte en Economie

ruimte-en-economie

Actueel: gemeentelijke bedrijvenpools voor (meervoudig) onderhandse aanbestedingen zijn een uitstekend hulpmiddel om de lokale ondernemer en de lokale economie te stimuleren. Betrek met name ook de lokale zzp-er in de pools !

Asbestverwijdering

asbestverwijdering

Actueel: door steeds meer administratieve verplichtingen hebben deskundige asbestinventarisatiebureaus steeds minder tijd voor goed advies en oplossingsgericht denken. Het door de overheid opgetuigde Landelijke Asbestvolgsysteem (LAVS) is naar de mening van de branche veel te rigide opgezet.

Prevent – voor zorg en onderwijs

zorg-en-onderwijs

Actueel: door onduidelijke en tegenstrijdige wetten in de zorg is er veel discussie tussen zorgaanbieders en gemeenten. Het resulteert in verspilling en onderbenutting.

Vastgoed en Bouw

vastgoed-en-bouw

Actueel: gemeenten willen leegstaande lokalen in schoolgebouwen graag optimaal hergebruiken, maar hebben daarbij vaak te maken met private schoolbesturen met andere belangen en daardoor ontstaat inefficiency.

Ambacht en Industrie

ambacht-en-industrie

Actueel: chroom6, stikstof en Pfas staan hoog op de prioriteitenagenda van industriële bedrijven die te maken krijgen met steeds strenger overheidsbeleid ter vermindering van milieuschade.

Veiligheid en Handhaving

veiligheid-en-handhaving

Actueel: vele publieke en private partijen zijn betrokken bij de aanpak van ondermijning door de onderwereld en bij het bewerkstelligen van integrale veiligheid. De samenwerking is echter verre van optimaal. Eilandjes, vergaderen, plannen maken op papier. Wat merkt de samenleving nu echt?

Management en bedrijfsvoering

management-en-bedrijfsvoering

Actueel: zowel profit- als non-profit-organisaties willen of moeten hun bedrijfsvoering alsmaar verder stroomlijnen maar lopen dan telkens tegen grenzen aan van menselijke veranderings-bereidheid.

Inernationaal Ondernemen

internationaal ondernemen

Actueel: ook in 2020 is er nog 100% subsidie te verkrijgen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor kleine bedrijven die zich met een goedlopend product internationaal willen oriënteren.

Stichting Samenwerkend Nederland bundelt krachten met LinkedIn. Daarom worden data en functionaliteiten van LinkedIn gebruikt om 8 miljoen werkende Nederlanders persoonlijk en op maat te kunnen bereiken. En om hen effectief te kunnen betrekken bij de doelen en activiteiten van Samenwerkend Nederland. Op deze wijze is het onbetwist grootste gecombineerde fysieke en digitale netwerk van werkende Nederlanders ontstaan. Overheid en bedrijfsleven. Publiek en privaat. Profit en non-profit. In loondienst en zelfstandig.

Samenwerkend Nederland NetwerkgroepenSamenwerkend Nederland NetwerkgroepenSamenwerkend Nederland Netwerkgroepen

ECONOMIE