Bijeenkomsten over duurzaamheid en arbeidsparticipatie

duurzaamheid-en-participatie

Gemeenten moeten steeds meer duurzaam gaan inkopen maar zijn bang daardoor bedrijven weg te jagen uit hun gemeente.

Bijeenkomsten over ruimte en economie

ruimte-en-economie

Gemeentelijke bedrijvenpools voor (meervoudig) onderhandse aanbestedingen zijn een uitstekend hulpmiddel om de lokale ondernemer en de lokale economie te stimuleren. Betrek met name ook de lokale zzp-er in de pools !

Bijeenkomsten over zorg en onderwijs

zorg-en-onderwijs

Door onduidelijke en tegenstrijdige wetten in de zorg is er veel discussie tussen zorgaanbieders en gemeenten. Het resulteert in verspilling en onderbenutting.

Bijeenkomsten over vastgoed en Bouw

vastgoed-en-bouw

Gemeenten willen leegstaande lokalen in schoolgebouwen graag optimaal hergebruiken, maar hebben daarbij vaak te maken met private schoolbesturen met andere belangen en daardoor ontstaat inefficiency.

Bijeenkomsten over veiligheid, gezondheid en milieu

asbestverwijdering

Door steeds meer administratieve verplichtingen hebben deskundige asbestinventarisatiebureaus steeds minder tijd voor goed advies en oplossingsgericht denken. Het door de overheid opgetuigde Landelijke Asbestvolgsysteem (LAVS) is naar de mening van de branche veel te rigide opgezet.

Bijeenkomsten over veiligheid en Handhaving

veiligheid-en-handhaving

Vele publieke en private partijen zijn betrokken bij de aanpak van ondermijning door de onderwereld en bij het bewerkstelligen van integrale veiligheid. De samenwerking is echter verre van optimaal. Eilandjes, vergaderen, plannen maken op papier. Wat merkt de samenleving nu echt?

Bijeenkomsten over bedrijfsvoering van de publieke sector

management-en-bedrijfsvoering

Overheidsorganisaties en semi-overheidsorganisaties willen of moeten hun bedrijfsvoering alsmaar verder stroomlijnen maar lopen dan telkens tegen grenzen aan van menselijke veranderings-bereidheid.

Bijeenkomsten over ambacht en Industrie

ambacht-en-industrie

Chroom6, stikstof en Pfas staan hoog op de prioriteitenagenda van industriële bedrijven die te maken krijgen met steeds strenger overheidsbeleid ter vermindering van milieuschade.

Bijeenkomsten over internationaal ondernemen

internationaal ondernemen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt kleine bedrijven die zich met een goedlopend product internationaal willen oriënteren.

De Haagse lobby

Lees het MKB toekomstplan 2030 van ondernemersorganisatie ONL voor ondernemers

BNR Nieuwsradio

Volg het economische nieuws op BNR Nieuwsradio.

VIDEO

VNONCW Video – Vrouwen naar de top

VIDEO LINKS
ECONOMIE

RSS Economisch Nieuws

RSS Binnenlands Nieuws

ECONOMIE

RSS Economisch Nieuws

RSS Binnenlands Nieuws

Samenwerkend Nederland NetwerkgroepenSamenwerkend Nederland NetwerkgroepenSamenwerkend Nederland Netwerkgroepen