Verbetering bedrijfsvoering - voor overheidsfunctionarissen, organisatiekundigen en ondernemersbelangenorganisaties

Hoe maak je een toekomstvisie van een gemeente concreet, begrijpelijk en inzichtelijk? Sommige gemeenten willen de papieren visie tot leven brengen. Hierdoor wordt de toekomst tastbaar en ontstaat er grotere betrokkenheid. De oplossing: een film waarin een mogelijk toekomstscenario van moderne bedrijfsvoering en  dienstverlening verbeeld wordt. De film toont hoe de visie er in real life uit kan zien. Maar vooral wat dat betekent in handelen van de ambtenaar en wat het oplevert voor de burger en ondernemer.

Wij gaan als gemeente kiezen voor een niet-traditionele aanbestedingsmethodiek: concurrentiegerichte dialoog. Anders gezegd: we willen mogelijke oplossingen gaan bespreken met geselecteerde marktpartijen en we willen samen met hen toewerken naar de beste oplossing. Vervolgens kiezen we het mkb-bedrijf en de zzp-ers die deze oplossing het best kunnen aanbieden.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Online bijeenkomsten voor bestuurders, directeuren, managers en secretarissen van Nederlandse brancheorganisaties

Beoogde resultaten:

 • Modernisering van verenigings-management
 • Verhoging van effectiviteit van lobby-inspanningen in en voor de branche
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Online branchebijeenkomsten voor werkende Nederlanders in organisatieadvies, HRM, bedrijfsvoering en duurzaamheid

Beoogde resultaten:

 • Tot stand brengen van publiek-private samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en onderwijsbesturen
 • Verhoging van kansen voor bedrijven in de branche in aanbestedingen;
 • Bevorderen van omzet, continuïteit en kwaliteit van bedrijven in de branche.
 • Reductie van privacy-risico’s
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Online branchebijeenkomsten voor werkende Nederlanders in arbeidsomstandigheden, personeelsvoorziening, reïntegratie en duurzame inzetbaarheid

Beoogde resultaten:

 • Verdere verhoging van kwaliteit en mogelijkheden tot bevordering van duurzame inzetbaarheid.
 • Tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten, in arbeidsmarktbeleid
 • Het verschaffen van tools aan gemeenten om kwetsbare doelgroepen weer naar de arbeidsmarkt te kunnen leiden of op zijn minst op een andere manier kunnen activeren.
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Online branchebijeenkomsten voor werkende Nederlanders in administratieve en rechtskundige ondersteuning

Beoogde resultaten:

 • Verdere verhoging van de kwaliteit en rendement van administratieve en rechtskundige ondersteuning
 • Tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten, woningcorporaties en onderwijsbesturen
 • Verdere reductie van privacy-risico’s
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst
linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Duurzaamheid en social return

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis.

NVO2, de beroepsvereniging die het beroep van HRD-professional in het bedrijfsleven en bij de overheid innoveert en de beroepsgroep verbindt

Platform Vensters voor Bedrijfsvoering

Vereniging Directeuren Publieksdiensten

Verbetering publieksdienstverlening - voor overheidsfunctionarissen, organisatiekundigen en ondernemersbelangenorganisaties

In een goed Klantcontactcentrum en klantcontactsysteem, hebben burgers en bedrijven 1 contactpunt bij hun gemeente, en zijn zoveel mogelijk diensten digitaal leverbaar. De vraag is of dat overal in de praktijk haalbaar zal zijn, of daadwerkelijk gerealiseerd zal worden.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Online branchebijeenkomsten voor werkende Nederlanders in ICT

Beoogde resultaten:

 • Verdere verhoging van de kwaliteit en rendement van ICT-ondersteuning
 • Verhoging internetveiligheid
 • Verdere reductie van privacy-risico’s
 • Tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten, woningcorporaties en onderwijsbesturen
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst
linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Bedrijfsvoering publieke en private organisaties

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis.