De Denktank Bureaucratiebestrijding

Op het gebied van administratieve lastenreductie en bestrijding van bureaucratie, bundelt de stichting Samenwerkend Nederland krachten met ondernemersorganisatie “ONL voor Ondernemers” (https://onl.nl/) in een Denktank Bureaucratiebestrijding.

Administratieve lasten blijven helaas een hot issue voor werkende Nederlanders. Verdwijnt nog altijd niet uit de top-5 van klachten en problemen.


De Denktank Bureaucratiebestrijding:

  • Wil een groep professionals bij elkaar brengen:
  1. die een belang hebben bij reductie van administratieve lasten
  2. die veel ervaringsdeskundigheid met administratieve lasten hebben als vakprofessional
  3. die wetenschappelijke (bestuurskundige) kennis hebben van bureaucratie en bureaucratisme.
  • Wil met probleempunten uit de haarvaten van de industrie, de ambachten, de zakelijke dienstverlening en het onderwijs en de gezondheidszorg komen die nog niet eerder zijn benoemd
  • Wil met verbeteringsvoorstellen komen die nog niet eerder zijn geopperd, met behulp van de geheel vraag-georiënteerde “brainwritemethode” als gevolg waarvan het creatieve denkproces wordt verbeterd en het probleemoplossend vermogen wordt vergroot.
  • Wil nadrukkelijk gebruikmaken van wetenschappelijk gefundeerde inzichten (zoals van de Kafkabrigade – http://www.kafkabrigade.nl/)
  • Wil de deuren open zetten voor import van ideeën en oplossingsvoorstellen uit het buitenland, zoals bijvoorbeeld van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging in België (https://www.vereenvoudiging.be/)
  • Wil dankbaar gebruik maken van ervarings-deskundigen uit allerlei Nederlandse branches die het “GBV-principe” (gezond boerenverstand) leidend hebben gemaakt in hun benadering van administratieve lasten en daar veel succes mee hebben. Daarmee werkt de Denktank branche-overstijgend en branche-bundelend.

Samenvattend wil de Denktank het onderwerp administratieve lastenreductie en bureaucratiebestrijding op de politieke en bestuurlijke agenda houden, doordat Nederlandse Kamerleden gevoed kunnen blijven worden met informatie en opties die ze nog niet hadden.

Wilt u deelnemen in de denktank?
Wilt u op een andere manier inbreng leveren?
Of wilt u gewoon op de hoogte blijven?
Stuur dan een mail aan secretariaat@samenwerkendnederland.nl
Wij nemen dan contact met u op.