Maatschappelijk vastgoed

Events

Maatschappelijk vastgoed - voor overheidsfunctionarissen en vastgoedadviseurs

Wij mogen Integrale Kindcentra in nieuwbouwsituaties realiseren. Maar de kinderopvangpartners redden dat niet en gaan financieel telkens kopje onder. We zijn nu de afweging aan het maken of we zullen kiezen voor leegstand of een kindopvangpartner zullen toelaten tegen een lagere huur. Met een negatieve exploitatie en een verlies voor de gemeente op de koop toe.

Onderwijshuisvesting - voor overheidsfunctionarissen en vastgoedadviseurs

We willen leegstand terugdringen en dus met de externe partners (schoolbesturen) komen tot efficiënt gebruik van de lokalen / ruimten op scholen. We hebben daarbij echter te maken met verschillende belangen van de verschillende schoolbesturen wat in de praktijk leidt tot problemen.

LinkedIn Groepen

linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Vastgoed en bouw

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis

Brancheorganisaties, overheidsorganisaties en kennispartners

OCS – integraal huisvestingsadviseur

BNA, Bond van Nederlandse Architecten, de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus richt zich op architectenbureaus, de opdrachtgevers van architectenbureaus en de samenleving als geheel. Het inzetten en benutten van de collectieve kracht en het actief promoten van de meerwaarde van architecten zijn hierbij onmisbare instrumenten.

NEPROM, de vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen is 1974 opgericht en stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. De leden zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen, die op professionele wijze onroerend goed en/of gebieden ontwikkelen of herontwikkelen.

Vereniging Veilig & Gezond Werken, VVGW, (v/h branchevereniging AVAG) bestaat uit leden die zich bezighouden met de distributie en productie van een bijzonder breed scala aan Persoonlijke Beschermingsmiddelen. De leden kunnen zich bijscholen via de opleidingen die de vereniging aanbiedt.

Collectiviteitsvoordelen

Samenwerkend Nederland heeft met haar inkoopmacht onder meer de volgende collectieve voordelen voor werkende Nederlanders tot stand gebracht. Samen met preferred suppliers en partners.

  • Raamcontracten en andere collectieve publiek-private samenwerkingsafspraken met grote en kleine publieke opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, gemeenten, woningcorporaties.
  • De mogelijkheid tot het laten verrichten van een online scan en websitescan, resulterend in een analyse van commerciële verbeteringsmogelijkheden van uw bedrijfswebsite en vergroting van traffic naar uw bedrijfswebsite.
  • De mogelijkheid tot het laten verrichten van een scan op belastingreductiemogelijkheden, en desgewenst een ‘no cure no pay’second opinion op uw jaarrekening en/of belastingaangifte, om op basis daarvan te bepalen waar fiscale en financiële besparingsmogelijkheden liggen
  • De mogelijkheid tot het laten verrichten van een legal check-up van De Branchejurist ter voorkoming en zonodig beperking van juridische, financiële en andere risico’s als werkgever of als werknemer en ter voorkoming en beperking van aansprakelijkheid.
  • De Branchejurist kan voor werknemers gratis arbeidscontracten beoordelen
  • De Branchejurist kan vorderingen incasseren; de eerste maal op ‘no cure no pay’
  • Een deskundig verzekeringsadviseur analyseert uw verzekeringsportefeuille, resulterend in risicoreductie en kostenbesparing (AOV, aansprakelijkheid, zzp-pensioen, …..)
  • De mogelijkheid tot gebruikmaking van aanbestedingsbegeleiding (gebruikmaking van de aanbestedingshelpdesk)
  • Hulp bij het verhogen van kansen om offertes tot opdrachten te laten leiden
  • Ondersteuning bij het schrijven van een onderscheidende offerte of het maken van een onderscheidende presentatie

Bent u als werkende Nederlander lid van een branchevereniging, beroepsvereniging, ondernemersorganisatie of vakbond, vraag dan naar de extra mogelijkheden en kortingen.

Blijf op de hoogte