Maatschappelijk vastgoed

Online intervisiebijeenkomsten voor overheidsprofessionals

Maatschappelijk vastgoed - voor overheidsfunctionarissen en vastgoedadviseurs

Wij mogen Integrale Kindcentra in nieuwbouwsituaties realiseren. Maar de kinderopvangpartners redden dat niet en gaan financieel telkens kopje onder. We zijn nu de afweging aan het maken of we zullen kiezen voor leegstand of een kindopvangpartner zullen toelaten tegen een lagere huur. Met een negatieve exploitatie en een verlies voor de gemeente op de koop toe.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Onderwijshuisvesting - voor overheidsfunctionarissen en vastgoedadviseurs

We willen leegstand terugdringen en dus met de externe partners (schoolbesturen) komen tot efficiënt gebruik van de lokalen / ruimten op scholen. We hebben daarbij echter te maken met verschillende belangen van de verschillende schoolbesturen wat in de praktijk leidt tot problemen.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Online branchebijeenkomsten

Online branchebijeenkomsten voor werkende Nederlanders in omgevingsadvies, vastgoedadvies en bouwadvies

Beoogde resultaten:

 • Verdere verhoging van de kwaliteit en het rendement van bedrijven werkzaam in omgevingsadvies, vastgoedadvies en bouwadvies
 • Tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties en onderwijsbesturen
 • Stapsgewijze en praktische implementatie van relevante onderdelen uit de Omgevingswet 2021
 • Het helpen van gemeenten en andere publieke opdrachtgevers bij:
  • De privatisering van de bouwplantoets
  • Het bewerkstellingen van duurzame gebouwen (BREEAM)
  • duurzaam beheer en onderhoud
  • verduurzaming van het meerjaren-onderhoud
  • verbetering van brand- en constructieve veiligheid
  • verbetering van energieprestaties, geluid-isolatie, klimaat en akoestiek
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

LinkedIn Groepen

linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Vastgoed en bouw

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis

Lees meer over het thema

OCS – integraal huisvestingsadviseur

BNA, Bond van Nederlandse Architecten, de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus richt zich op architectenbureaus, de opdrachtgevers van architectenbureaus en de samenleving als geheel. Het inzetten en benutten van de collectieve kracht en het actief promoten van de meerwaarde van architecten zijn hierbij onmisbare instrumenten.

NEPROM, de vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen is 1974 opgericht en stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. De leden zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen, die op professionele wijze onroerend goed en/of gebieden ontwikkelen of herontwikkelen.

Vereniging Veilig & Gezond Werken, VVGW, (v/h branchevereniging AVAG) bestaat uit leden die zich bezighouden met de distributie en productie van een bijzonder breed scala aan Persoonlijke Beschermingsmiddelen. De leden kunnen zich bijscholen via de opleidingen die de vereniging aanbiedt.

Blijf op de hoogte