Als unieke en moderne ondernemersorganisatie focust SNL zich op de individuele belangenbehartiging van ondernemers. Alle soorten ondernemers (zzp, mkb, beursgenoteerd en non-profit) zijn welkom. Zij worden op maat individueel ondersteund en begeleid in hun zakelijke belangen.

 

Ook collectieve organisaties van ondernemers kunnen vaak wel wat ondersteuning gebruiken bij het laten groeien en bloeien van hun organisatie.

Daarom biedt SNL onafhankelijke en deskundige secretariaatsvoering op maat voor brancheorganisaties, netwerkorganisaties en publiek-private samenwerkingsverbanden.

 

Het idee achter het initiatief van de oprichters van een collectieve organisatie is vaak heel goed, maar een moderne visie en de vertaling van visie naar resultaat brengt heel wat meer met zich mee. Het vereist regie en dagelijkse aandacht en focus op de kern, op de activiteiten, op de details en op de bewaking van het resultaat. Verenigingen en stichtingen die dat niet doen, zullen vroeg of laat te maken krijgen met stilstand en achteruitgang. Constante doorontwikkeling is een vereiste. Dat kan beter worden overgelaten aan mensen die er tijd in steken en dagelijkse aandacht voor hebben. Doorlopend rendement.

 

Wilt u een organisatie opstarten? Doorstarten? Reorganiseren? Professionaliseren? Laten fuseren? Wij ontzorgen u. Of ondersteunen u. Of adviseren u.

We werven voor uw organisatie leden, personeel en leveranciers. We kunnen voor u lobbyen. Visie helpen ontwikkelen. Visie naar executie vertalen. Resultaat halen en zichtbaar maken.

We helpen u om op de voor u belangrijke thema’s het verschil te maken.

 

Stichting Samenwerkend Nederland is werkzaam en bekend in vrijwel elke branche of sector.

We werken samen met veel kennispartners met uiteenlopende expertises. Er is in onze organisatie altijd iemand vindbaar en beschikbaar om u op maat te bedienen.

 

We bestaan al sinds 2002. Gezaghebbende verenigingen en stichtingen zijn verbonden aan onze ondernemersorganisatie. We behartigen samen ondernemersbelangen en wij helpen hen bij het runnen van hun organisatie.