Nederlandse bedrijven – de Brexit – afzetmarkt Ierland

Voor Nederlandse bedrijven die impact van de Brexit zullen ondervinden is van het grootste belang om alvast een markt- en verkoopstrategie op te stellen voor de nabije toekomst. Nederlandse importeurs en exporteurs die zaken met Groot-Brittannië doen, zullen last krijgen van ingewikkelder douane procedures, import- en export-heffingen en veranderingen rondom het verrekenen van de BTW voor inkoop van goederen en diensten. Voor deze bedrijven is het raadzaam om een Brexit impact scan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (https://www.brexitloket.nl/) te doen om een overzicht te krijgen van de consequenties voor de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld ook aan de impact van de Brexit op kapitaalstromen en dataverkeer.

Het kan voor u interessant en zelfs noodzakelijk zijn om nieuwe markten te gaan herkennen als alternatief tot de Britse markt. De Ierse markt zou bijvoorbeeld een goed alternatief kunnen zijn omdat Engels de voortaal is en doordat Ierland en Nederland in cultereel opzicht veel met elkaar gemeen hebben. Ierland is sinds de jaren negentig economisch enorm ontwikkeld en zou een alternatieve afzetmarkt kunnen bieden voor bepaalde producten en diensten. Voor het herkennen van Internationale markten zoals in nabijgelegen EU landen, zou de Helpdesk Internationaal Zakendoen hierbij goed van dienst kunnen zijn.

Samen met u zullen wij een vrijblijvend orienterend gesprek voeren om uw wensen en zorgen in kaart te brengen. Op basis van het orienterend gesprek en de informatie over uw bedrijf die wij van u ontvangen, zullen wij een bedrijfsprofiel kunnen opstellen en vervolgens een market quick scan uitvoeren om te inventariseren in hoever de verkoop van uw product of dienst in het betreffende EU land haalbaar is. Indien het blijkt dat er belangstelling voor zou kunnen zijn, zullen wij verder onderzoek doen om te kijken wat de mogelijke afzet voor uw product of dienst zou zijn voor deze nieuwe markt. Verder dient er te worden onderzocht in hoe uw product of dienst op de markt gepositioneerd zou kunnen worden en voor welke distributiekanalen u zou kiezen. Samen met een expert in uw branche zou u een verkoopstrategie en marketing plan kunnen opstellen. Men dient ook uiteraard rekening te houden met concurrentie, certifcering en kwaliteitseisen en overheidsregels in het EU land.

Het verkennen van nieuwe markten vergt in het begin een investering maar voor menig bedrijf dat een impact van de Brexit zal ondervinden, is het noodzakelijk om alvast de eerste stap te maken om te kijken naar nieuwe mogelijkhden. De Brexit biedt niet alleen uitdagingen maar ook kansen.

Spreekt dit u aan? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Doel Helpdesk Bedrijfsgroei

Wij helpen ondernemers om een Business Development Strategie uit te werken ter bevordering van hun bedrijfsgroei en ontwikkeling. Inhoudelijk kan deze vorm krijgen door een visie te ontwikkelen en een bedrijfstrategie op te stellen waardoor samenwerking met nieuwe zakenpartners tot de mogelijkheden horen. Hierdoor zou een bedrijf zich sterker aan een steeds veranderende omgeving en aan toekomstige ontwikkelingen in de markt en maatschappij kunnen aanpassen.

Doelgroep Helpdesk

Het helpdesk is bedoeld om ondernemers en MKB bedrijven te ondersteunen in de groei en ontwikkeling van hun bedrijf. Voor ondernemers is het belangrijk om een missie te hebben, duidelijke groeidoelen te stellen en een helder bedrijfsgroeiplan te maken om hun groeiambities waar te maken. Ook dient er te worden nagedacht over hoe het bedrijfsgroei gemanaged kan worden. Hoe gaat men om met een dynamische marktongeving, nieuwe concurrenten, nieuwe wetgeving en ontwikkelingen in het sector waar de onderneming deel uit maakt. Kennis van een aantal disciplines zijn heel belangrijk om succesvol te kunnen groeien. Denk hierbij aan strategie, marketing, financiering, communicatie en organisatie. Men dient te inventariseren waar diens kracht en zwakte ligt. Als u van tevoren weet wat de uitdagingen zijn voor een volgende fase van groei, helpt u als ondernemer om uw energie op de juiste zaken te richten en op dat gebied te investeren in kennis en vaardigheden.

Internationaal Zakendoen

Heeft u ook plannen om internationaal te gaan ondernemen? U kunt goederen of grondstoffen uit het buitenland importeren, uw producten exporteren, samenwerken met bedrijven in het buitenland of investeren in buitenlandse bedrijven. Laat u niet tegenhouden door koudwatervrees. Bedrijven die zakendoen over de grens, zijn de afgelopen economische crisis beter doorgekomen dan bedrijven die dat niet deden. U spreidt uw risico’s en u kunt over de grens profiteren van hogere economische groei, grotere afzetmarkten of lagere productiekosten. Internationaal handel is een flinke bron van inkomsten voor Nederland. Tienduizenden Nederlandse bedrijven exporteren, nog veel meer bedrijven kopen in het buitenland. De stap naar het buitenland kan een flinke boost betekenen voor uw bedrijf. U boort nieuwe markten aan, leert nieuwe culturen kennen en krijgt met andere handelsgewoonten te maken. Er zijn kansen genoeg voor zowel importerende als exporterende ondernemers. Maar u dient u goed voor te bereiden!

Advies

Bedrijfsgroei begint met een visie en oog voor de toekomst. Wat voor visie heeft u voor uw onderneming en hoe wilt u deze vorm geven? Wilt u een samenwerking aangaan met potentiële zakenpartners die voor uw bedrijfsvoering en omzet groei toegevoegde waarde hebben? Samen met u zullen wij de huidige en gewenste situatie in kaart brengen en vervolgens kunnen wij inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor de groei en ontwikkeling van uw bedrijf in de toekomst. Er worden verschillende scenario’s doorgerekend en de gekozen scenario verder uigewerkt.  Vervolgens wordt er gekeken naar de flexibiliteit van de huidige bedrijfsvoering en het aanpassingsvermogen van het bedrijf om naar de gewenste situatie toe te groeien. Het kan zijn dat het herkennen van nieuwe markten noodzakelijk is om verder te groeien en dat u derhalve nieuwe zakenpartners hiervoor nodig heeft.

Bemiddeling

Begeleiding

De tweede stap is het schrijven van een bedrijfsplan. Met een sterk ondernemingsplan kunt u inspelen op de toekomstige ontwikkelingen in de markt en de maatschappij. Tevens moet u rekening houden op veranderingen in de wetgeving en omgeving. Dit begint met het schrijven van een strategisch bedrijfsplan dat immers noodzakelijk is voor het verkrijgen van de benodigde financiering en vergunningen voor de beoogde bedrijfsontwikkeling. Bedrijsgroei vraagt de nodige investering in tijd, energie en financiële middelen. Het vraagt een flexibiliteit in uw bedrijfsvoering en uiteindelijk de optimialisatie hiervan. Samen met een financiële expert zou u uw bedrijfsplan te onderbouwen met een investeringsplan, liquiditeitsprognose en rentabiliteitsvergroting. U zou advies kunnen krijgen over de financiele implicaties van diverse scenario’s. Onze ervaren ondernemers en zakenpartners kunnen putten uit een rijke ervaring en kunnen hiermee van dienst zijn.

Heeft u interesse in deze ondersteuning? Doe hier een aanvraag!