In deze podcast hoor je een Branche Update met Fabienne de Vries.
Gemeenten streven naar het principe “de vervuiler betaalt” met gedifferentieerde tarieven, maar dit leidt tot extra kosten voor zowel vervuilers als niet-vervuilers. Burgers worden financieel belast, wat resulteert in verzet, zoals illegale afvaldumpingen.

Voor gemeenten
Bijeenkomst over Beheer en beleid openbare ruimte / openbaar groen

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Gemeenten zoeken naar mogelijkheden om openbaar groen te kunnen inzetten om een aantal beleidsdoelstellingen te kunnen verwezenlijken, die te maken hebben met onder meer duurzaamheid, social return, burgerparticipatie, leefbaarheid en gezondheid. Het doel van deze bijeenkomst is om ideeën te delen over positieve financiële effecten van innovatief beleid en beheer in het openbaar groen.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Voor gemeenten
Bijeenkomst over Ruimtelijk beleid en de Omgevingswet

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Op 1 juli 2022 treden naar huidige verwachting de nieuwe Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving in werking. Veel gemeenten hikken in hun ruimtelijk- en milieubeleid aan tegen een veranderopgave. De wet beoogt lokaal maatwerk en snellere besluitvorming. Veel collega-gemeenten worstelen met dezelfde vraagstukken als het gaat om het voorbereiden en maken van het omgevingsplan. Deze online overlegbijeenkomst is de plek waar we tips en ervaringen met elkaar kunt delen, en bovendien vragen aan marktpartijen kunnen stellen.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst
linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Lokale Economie

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis

Voor gemeenten
Bijeenkomst over Versterking lokale economie

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Sommige gemeenten hebben een lokale inkoopkalender. Dat is een uitstekend middel om lokale ondernemers te betrekken, activeren en enthousiasmeren. Gemeentelijke bedrijvenpools voor (meervoudig) onderhandse aanbestedingen zijn een uitstekend hulpmiddel om de lokale ondernemer en de lokale economie te stimuleren. Betrek met name ook de lokale zzp-er in de pools!

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Voor woningcorporaties
Bijeenkomst over Gebiedsontwikkeling en bewonersparticipatie

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eget metus orci. Nulla eleifend erat neque, a bibendum diam vehicula vel. In sit amet nisi ac nibh cursus mattis. Nulla eleifend eros sed lorem scelerisque maximus. In hac habitasse platea dictumst. Nam rhoncus, sapien non sagittis dapibus, lacus tortor rutrum neque, in cursus sapien sapien vitae dolor.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Voor landschapsverzorgers
Bijeenkomst over Verbetering kwaliteit van de openbare ruimte / het openbaar groen

Waar gaan we het onder meer over hebben:
De opdracht is om een bedrijventerrein in onze regio te revitaliseren. Op dit moment is het terrein een mix van (illegaal) wonen en werk. Er zijn in het verleden veel activiteiten toegestaan, weinig gehandhaafd en van alles gedoogd. Gevolg: veel precedenten geschapen, ongewenste bedrijven, illegaal wonen en wild parkeren. De revitalisering vraagt een stevige aanpak. Dit brengt impopulaire maatregelen met zich mee. Hoe krijg ik de gemeente overtuigd om door te pakken? Ze zien het probleem maar vinden ingrijpen lastig.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Voor adviseurs ruimtelijk - en omgevingsbeleid
Bijeenkomst over Publiek-private samenwerking en de Omgevingswet

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Verdere verhoging van de kwaliteit en het rendement van bedrijven werkzaam in ruimtelijk en omgevingsadvies. Tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties en onderwijsbesturen. Stapsgewijze en praktische implementatie van relevante onderdelen uit de Omgevingswet 2021. Het helpen van gemeenten en andere publieke opdrachtgevers bij de privatisering van de bouwplantoets.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Voor Organisatie-adviseurs en in het bijzonder communicatieadviseurs en retailadviseurs
Bijeenkomst over Citymarketing en bevordering lokale economie

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten in citymarketing en versterking van het ondernemersklimaat

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst
linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Omgevingsbeleid, milieu, bodem en afval

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis

linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Onderhoud openbare ruimte

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis