Bouwkundige veiligheid en bouwtoezicht

Online intervisiebijeenkomsten voor overheidsprofessionals

Bouwtoezicht - voor overheidsfunctionarissen, Omgevingsdiensten en bouwadviseurs

Door een groot aantal factoren komt het werk van de bouwtoezichthouder in het gedrang. Tijdgebrek. Onvoldoende bezetting. Geen personeel te vinden. De Basis Administratie Gemeenten is niet up to date De WOZ is niet up to date. Er is onduidelijkheid over de toekomst van de invulling van het bouwtoezicht. Gemeenten willen ondertussen niet te veel investeren. In de vergunningverlening beperken zij zich dus noodgedwongen tot een aannemelijkheidstoets.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Online branchebijeenkomsten

Online branchebijeenkomsten voor werkende Nederlanders in veiligheidskunde

Beoogde resultaten:

  • Verdere verhoging van kwaliteit en rendement van veiligheidsbevorderende maatregelen en procedures in:
    • beheer vastgoed en openbare gebouwen;
    • beheer openbare ruimte, kabels en leidingen, rioleringen, wegen, verlichting, sloten, vaarten, bruggen;
    • vergunningverlening en toezicht milieu, bodem, bodemsanering, asbest
  • Tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

LinkedIn Groepen

linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Vastgoed en Bouw

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis

Lees meer over het thema

De Vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is dé deskundige op het gebied van bouwkundige brandpreventie. De vereniging beoogt een hogere mate van brandveiligheid van gebouwen door het toepassen van brandveilige bouwmaterialen die de (minimalistische) criteria van de regelgeving kwalitatief overstijgen. De vereniging bestaat uit vooraanstaande leveranciers van brandveilige bouwmaterialen en constructies. Door de diversiteit van de leden en de expertise, is BBN gesprekspartner voor alle disciplines binnen de bouwkolom, van architect tot aannemer, van opdrachtgever tot controlerende instantie.

Vereniging Veilig & Gezond Werken, VVGW, (v/h branchevereniging AVAG) bestaat uit leden die zich bezighouden met de distributie en productie van een bijzonder breed scala aan Persoonlijke Beschermingsmiddelen. De leden kunnen zich bijscholen via de opleidingen die de vereniging aanbiedt.

Integrale veiligheid en handhaving

Online intervisiebijeenkomsten voor overheidsprofessionals

Integrale veiligheid en openbare orde - voor overheidsfunctionarissen en veiligheidskundigen

Vele partijen zijn betrokken bij de aanpak van ondermijning door de onderwereld, bij het bewerkstelligen van integrale veiligheid en bij de handhaving van de openbare orde. Er is samenwerking, maar deze is niet altijd optimaal. Eilandjes, vergaderen, plannen maken op papier. Hoe treden wij als één overheid op? En wat merkt de burger nu echt? Het is tijd voor “veiligheid 3.0”.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

LinkedIn Groepen

linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Integrale veiligheid

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis

Lees meer over het thema

ActaSP – veiligheidskundig adviseur en detacheerder

Kenniscentrum handhaving en handhaving (KCHN)

Blijf op de hoogte