Podcast: Strijd om bouwtoezicht en vergunningen

Strijd om bouwtoezicht en vergunningen Samenwerkend Nederland was te gast tijdens de Branche Update. De op 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet, maakt goede interne afstemming en organisatorische veranderingen en herschikking van afdelingen nodig bij gemeenten. Maar gemeenten hebben ernstig onderschat wat er nodig is om de uitvoering van de Omgevingswet onder controle te…

Podcast: Overheid en ondernemers spreken elkaars taal niet

Overheid en ondernemers spreken elkaars taal niet Martine Hauwert ontving Stichting Samenwerkend Nederland. In deze Branche Update werden actuele ontwikkelingen uit de publiek-private branchebijeenkomsten van de komende dagen besproken. Het onderwerp van deze week is de verbetering van het functioneren van overheidsorganisaties, een cruciale kwestie die zowel ondernemers als overheidsinstanties raakt. Er werd bijvoorbeeld gediscussieerd…

Podcast: Duurzaamheidsbeleid en energietransitie

Duurzaamheidsbeleid en energietransitie Je hoorde een nieuwe Branche Update met Samenwerkend Nederland. Deze week staan er publiek-private branchebijeenkomsten gepland. Daarin zal het gaan over over de versnelling van het duurzaamheidsbeleid, de energietransitie en de klimaatadaptatie. Vertegenwoordigers uit verschillende sectoren zullen aanwezig zijn, waaronder gemeenten, woningcorporaties, onderwijsorganisaties, provincies en bedrijven actief in omgevingsadvies, duurzaamheid, energietransitie en…

Podcast: Duurzaamheid en Kostenverdeling

In deze podcast hoor je een Branche Update met Fabienne de Vries. Gemeenten streven naar het principe “de vervuiler betaalt” met gedifferentieerde tarieven, maar dit leidt tot extra kosten voor zowel vervuilers als niet-vervuilers. Burgers worden financieel belast, wat resulteert in verzet, zoals illegale afvaldumpingen. Ondernemers ervaren moeilijkheden bij het betrekken van vastgoedeigenaren bij winkelcentrumverbeteringen.…

Podcast: Samenwerkingsplatform voor overheid en markt

Ron Lemmens ging in gesprek met Frank Woreel en Johan Doesburg van Stichting Samenwerkend Nederland. Welke frustraties zijn er over zorgondernemers met trage en onvoorspelbare besluitvorming bij gemeenten over de inkoop van zorg?