Online intervisiebijeenkomsten voor overheidsprofessionals

In 2020 zullen Chroom6, stikstof en Pfas hoog op de prioriteitenagenda staan van industriële bedrijven die te maken krijgen met overheidsbeleid ter vermindering van milieuschade.

De branche komt met eigen initiatieven die de scherpe kantjes van het overheidsbeleid zullen moeten verzachten.

Online branchebijeekomsten

Online branchebijeenkomsten werkende Nederlanders in industriële en oppervlaktebehandelende bedrijven

Beoogde resultaten:

 • Verbetermogelijkheden in het beleid terzake reductie van milieurisico’s en risico’s verbonden aan gevaarlijke stoffen waaronder in ieder geval Chroom6 en stikstof
 • Stapsgewijze en praktische implementatie van relevante onderdelen uit de Omgevingswet 2021
 • Goede afspraken met overheidshandhavers over wat veilig werken precies inhoudt en hoe samen met overheidshandhavers verder kan worden gewerkt aan verdere vermijding van risico’s.
 • Goede afspraken met gemeentelijke beheerders openbare ruimte over het onderhoud van objecten in de openbare ruimte
 • Goede afspraken met gemeentelijke bouwtoezichthouders over het voorschrijven van brandwerende coatings
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Online branchebijeenkomsten voor werkende Nederlanders in facility management en reiniging

Beoogde resultaten:

 • Verder verhoging van kwaliteit en duurzaamheid in facility management en industriële reiniging
 • Tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten, woningcorporaties en onderwijsbesturen
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

LinkedIn Groepen

linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

LINKEDIN GROEP

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis

Lees meer over het thema

ION – branchevereniging voor industrieel oppervlaktebehandelende bedrijven

Collectiviteitsvoordelen

Samenwerkend Nederland heeft met haar inkoopmacht onder meer de volgende collectieve voordelen voor werkende Nederlanders tot stand gebracht. Samen met preferred suppliers en partners.

 • Raamcontracten en andere collectieve publiek-private samenwerkingsafspraken met grote en kleine publieke opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, gemeenten, woningcorporaties.
 • De mogelijkheid tot het laten verrichten van een online scan en websitescan, resulterend in een analyse van commerciële verbeteringsmogelijkheden van uw bedrijfswebsite en vergroting van traffic naar uw bedrijfswebsite.
 • De mogelijkheid tot het laten verrichten van een scan op belastingreductiemogelijkheden, en desgewenst een ‘no cure no pay’second opinion op uw jaarrekening en/of belastingaangifte, om op basis daarvan te bepalen waar fiscale en financiële besparingsmogelijkheden liggen
 • De mogelijkheid tot het laten verrichten van een legal check-up van De Branchejurist ter voorkoming en zonodig beperking van juridische, financiële en andere risico’s als werkgever of als werknemer en ter voorkoming en beperking van aansprakelijkheid.
 • De Branchejurist kan voor werknemers gratis arbeidscontracten beoordelen
 • De Branchejurist kan vorderingen incasseren; de eerste maal op ‘no cure no pay’
 • Een deskundig verzekeringsadviseur analyseert uw verzekeringsportefeuille, resulterend in risicoreductie en kostenbesparing (AOV, aansprakelijkheid, zzp-pensioen, …..)
 • De mogelijkheid tot gebruikmaking van aanbestedingsbegeleiding (gebruikmaking van de aanbestedingshelpdesk)
 • Hulp bij het verhogen van kansen om offertes tot opdrachten te laten leiden
 • Ondersteuning bij het schrijven van een onderscheidende offerte of het maken van een onderscheidende presentatie

Bent u als werkende Nederlander lid van een branchevereniging, beroepsvereniging, ondernemersorganisatie of vakbond, vraag dan naar de extra mogelijkheden en kortingen.

Blijf op de hoogte