Online intervisiebijeenkomsten voor overheidsprofessionals

In 2020 zullen Chroom6, stikstof en Pfas hoog op de prioriteitenagenda staan van industriële bedrijven die te maken krijgen met overheidsbeleid ter vermindering van milieuschade.

De branche komt met eigen initiatieven die de scherpe kantjes van het overheidsbeleid zullen moeten verzachten.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Online branchebijeekomsten

Online branchebijeenkomsten werkende Nederlanders in industriële en oppervlaktebehandelende bedrijven

Beoogde resultaten:

  • Verbetermogelijkheden in het beleid terzake reductie van milieurisico’s en risico’s verbonden aan gevaarlijke stoffen waaronder in ieder geval Chroom6 en stikstof
  • Stapsgewijze en praktische implementatie van relevante onderdelen uit de Omgevingswet 2021
  • Goede afspraken met overheidshandhavers over wat veilig werken precies inhoudt en hoe samen met overheidshandhavers verder kan worden gewerkt aan verdere vermijding van risico’s.
  • Goede afspraken met gemeentelijke beheerders openbare ruimte over het onderhoud van objecten in de openbare ruimte
  • Goede afspraken met gemeentelijke bouwtoezichthouders over het voorschrijven van brandwerende coatings
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Online branchebijeenkomsten voor werkende Nederlanders in facility management en reiniging

Beoogde resultaten:

  • Verder verhoging van kwaliteit en duurzaamheid in facility management en industriële reiniging
  • Tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten, woningcorporaties en onderwijsbesturen
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

LinkedIn Groepen

linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

LINKEDIN GROEP

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis

Lees meer over het thema

ION – branchevereniging voor industrieel oppervlaktebehandelende bedrijven

Blijf op de hoogte