Samenwerkend Nederland was te gast tijdens de Branche Update.
De op 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet, maakt goede interne afstemming en organisatorische veranderingen en herschikking van afdelingen nodig bij gemeenten. Maar gemeenten hebben ernstig onderschat wat er nodig is om de uitvoering van de Omgevingswet onder controle te kunnen houden en te kunnen monitoren.

Voor gemeenten
Bijeenkomst over Veiligheid, gezondheid, energie en duurzaamheid in de Omgevingswet

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Elke gemeente is op de een of andere manier bezig met de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), naar huidige verwachting op 1-1-2022. Maar gaat het Omgevingswetstelsel tijdig werken en welke alternatieve maatregelen zijn daarvoor nodig? Gemeenten hebben zorgen over de kosten van de Omgevingswet. Zij hebben voorts behoefte aan duidelijkheid over de datum van inwerkingtreding.  Vooral de intentie van de Omgevingswet is van belang. De nieuwe wet vraagt om andere omgangsvormen. Binnen de gemeente en tussen de samenleving en overheid.  De bouwkwaliteit en het bouwtoezicht moeten worden verbeterd door inschakeling van private kwaliteitsborgers. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en het omgevingsveiligheid en blijft ook in alle gevallen het bevoegd gezag. Burgerbetrokkenheid wordt geformaliseerd wordt door de komst van de Omgevingswet. Maar er zitten nog wel wat haken en ogen aan. De Omgevingswet geeft aan dát er participatie moet plaatsvinden. Er wordt niet gezegd hóe dat moet gebeuren. Iedere gemeente heeft de ruimte om hier zelf keuzes in te maken, zodat de manier van het toepassen van participatie bij die gemeente past. Het kan best een pittig proces zijn, om hier samen met de raad, het college, de ambtelijke organisatie en de gemeenschap uit te komen.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Voor gemeenten
Bijeenkomst over Onderwijshuisvesting en maatschappelijk vastgoed

Waar gaan we het onder meer over hebben:
We willen leegstand terugdringen en dus met de externe partners (schoolbesturen) komen tot efficiënt gebruik van de lokalen / ruimten op scholen. We hebben daarbij echter te maken met verschillende belangen van de verschillende schoolbesturen wat in de praktijk leidt tot problemen.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Voor woningcorporaties
Bijeenkomst over Opdrachtgeverschap in het bouwproces

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eget metus orci. Nulla eleifend erat neque, a bibendum diam vehicula vel. In sit amet nisi ac nibh cursus mattis. Nulla eleifend eros sed lorem scelerisque maximus. In hac habitasse platea dictumst. Nam rhoncus, sapien non sagittis dapibus, lacus tortor rutrum neque, in cursus sapien sapien vitae dolor.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Voor woningcorporaties
Bijeenkomst over Duurzaam vastgoed

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eget metus orci. Nulla eleifend erat neque, a bibendum diam vehicula vel. In sit amet nisi ac nibh cursus mattis. Nulla eleifend eros sed lorem scelerisque maximus. In hac habitasse platea dictumst. Nam rhoncus, sapien non sagittis dapibus, lacus tortor rutrum neque, in cursus sapien sapien vitae dolor.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Voor adviseurs vastgoed, bouw en omgeving
Bijeenkomst over Publiek-private samenwerking in het bouwtoezicht en de Omgevingswet

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Beoogde resultaten: Verdere verhoging van de kwaliteit en het rendement van bedrijven werkzaam in omgevingsadvies, vastgoedadvies en bouwadvies. Tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties en onderwijsbesturen. Stapsgewijze en praktische implementatie van relevante onderdelen uit de Omgevingswet 2021. Het helpen van gemeenten en andere publieke opdrachtgevers bij de privatisering van de bouwplantoets. Het bewerkstellingen van duurzame gebouwen (BREEAM) en duurzaam beheer en onderhoud. Verduurzaming van het meerjaren-onderhoud. Verbetering van brand- en constructieve veiligheid. Verbetering van energieprestaties, geluid-isolatie, binnenklimaat, ventilatie en akoestiek.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Voor adviseurs vastgoed, bouw en omgeving
Bijeenkomst over Publiek-private samenwerking in het bouwtoezicht en de Omgevingswet

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Beoogde resultaten: Verdere verhoging van de kwaliteit en het rendement van bedrijven werkzaam in omgevingsadvies, vastgoedadvies en bouwadvies. Tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties en onderwijsbesturen. Stapsgewijze en praktische implementatie van relevante onderdelen uit de Omgevingswet 2021. Het helpen van gemeenten en andere publieke opdrachtgevers bij de privatisering van de bouwplantoets. Het bewerkstellingen van duurzame gebouwen (BREEAM) en duurzaam beheer en onderhoud. Verduurzaming van het meerjaren-onderhoud. Verbetering van brand- en constructieve veiligheid. Verbetering van energieprestaties, geluid-isolatie, binnenklimaat, ventilatie en akoestiek.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Voor onderwijsorganisaties
Bijeenkomst over Opdrachtgeverschap in het bouwproces

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eget metus orci. Nulla eleifend erat neque, a bibendum diam vehicula vel. In sit amet nisi ac nibh cursus mattis. Nulla eleifend eros sed lorem scelerisque maximus. In hac habitasse platea dictumst. Nam rhoncus, sapien non sagittis dapibus, lacus tortor rutrum neque, in cursus sapien sapien vitae dolor.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Voor onderwijsorganisaties
Bijeenkomst over Onderwijshuisvesting

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Beoogde resultaten voor onderwijsbestuurders, -managers en -professionals: bevordering van duurzame en frisse scholen en stapsgewijze integratie van slimme mogelijkheden van verduurzaming in onderwijshuisvesting.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst
linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Vastgoed en bouw

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis

Wat is het platform Vastgoed en Bouw en wat is er bereikt?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut libero ex, mattis eget justo et, dapibus auctor enim. Maecenas fringilla sapien magna, sed fringilla ipsum fringilla ut. Maecenas lectus urna, ultricies varius eros blandit, porttitor imperdiet augue. Donec hendrerit lacinia arcu, at egestas ante lacinia vitae. Phasellus tristique erat arcu, in imperdiet ante ultrices a. Fusce sit amet dolor vitae massa cursus venenatis non sit amet elit. Praesent interdum efficitur eros, vitae venenatis est viverra id. Integer arcu nisl, viverra ac dolor ut, dignissim facilisis nisi.

Standpunten van overheid en markt die uit publiek-privaat overleg naar voren zijn gekomen

Aankondiging volgend overleg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut libero ex, mattis eget justo et, dapibus auctor enim. Maecenas fringilla sapien magna, sed fringilla ipsum fringilla ut. Maecenas lectus urna, ultricies varius eros blandit, porttitor imperdiet augue. Donec hendrerit lacinia arcu, at egestas ante lacinia vitae. Phasellus tristique erat arcu, in imperdiet ante ultrices a. Fusce sit amet dolor vitae massa cursus venenatis non sit amet elit. Praesent interdum efficitur eros, vitae venenatis est viverra id. Integer arcu nisl, viverra ac dolor ut, dignissim facilisis nisi.

linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Titel hier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut libero ex, mattis eget justo et, dapibus auctor enim. Maecenas fringilla sapien magna, sed fringilla ipsum fringilla ut. Maecenas lectus urna, ultricies varius eros blandit, porttitor imperdiet augue. Donec hendrerit lacinia arcu, at egestas ante lacinia vitae. Phasellus tristique erat arcu, in imperdiet ante ultrices a. Fusce sit amet dolor vitae massa cursus venenatis non sit amet elit. Praesent interdum efficitur eros, vitae venenatis est viverra id. Integer arcu nisl, viverra ac dolor ut, dignissim facilisis nisi.

null

Naam

Titel