Voor gemeenten
Bijeenkomst over Duurzaamheid en duurzaam inkopen

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Wij gaan als gemeente kiezen voor een niet-traditionele aanbestedingsmethodiek: concurrentiegerichte dialoog. Anders gezegd: we willen mogelijke oplossingen gaan bespreken met geselecteerde marktpartijen en we willen samen met hen toewerken naar de beste oplossing. Vervolgens kiezen we het mkb-bedrijf en de zzp-ers die deze oplossing het best kunnen aanbieden.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst


Voor gemeenten
Bijeenkomst over Werk, inkomen, schuldhulp en participatie

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Er is onvoldoende aansluiting van werkzoekenden op de vraag vanuit werkgevers. We ervaren in onze gemeente een veranderend bestand van uitkeringsgerechtigden en we staan open voor marktpartijen die de kloof kunnen helpen dichten. We lopen er tegen aan dat trajectaanbieders een mooi aanbod doen met baangarantie maar als puntje bij paaltje komt blijken er vaak redenen te zijn gezocht (gevonden) waardoor de aanbieders deze bangarantie slecht invullen. Het risico blijft te veel bij de overheid. Maar die overheid betaalt de markt toch om dat risico over te nemen?

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst
linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Duurzaamheid en social return

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis.


Voor woningcorporaties
Bijeenkomst over Duurzaamheid en duurzaam inkopen

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eget metus orci. Nulla eleifend erat neque, a bibendum diam vehicula vel. In sit amet nisi ac nibh cursus mattis. Nulla eleifend eros sed lorem scelerisque maximus.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst


Voor onderwijsorganisaties
Bijeenkomst over Duurzaamheid en duurzaam inkopen

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eget metus orci. Nulla eleifend erat neque, a bibendum diam vehicula vel. In sit amet nisi ac nibh cursus mattis. Nulla eleifend eros sed lorem scelerisque maximus.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst


Voor organisatie-adviseurs en in het bijzonder duurzaamheidsadviseurs
Bijeenkomst over Duurzaamheid en duurzaam inkopen

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten, in arbeidsmarktbeleid.
Het verschaffen van tools aan gemeenten om kwetsbare doelgroepen weer naar de arbeidsmarkt te kunnen leiden of op zijn minst op een andere manier kunnen activeren.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst


Voor reintegratiebedrijven, arbeidsbemiddelaars en arboadviseurs
Bijeenkomst over Bevordering reintegratie en participatie van langdurig werkzoekenden

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Beoogde resultaten:
Verdere verhoging van kwaliteit en mogelijkheden tot bevordering van duurzame inzetbaarheid. Tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten, in arbeidsmarktbeleid. Het verschaffen van tools aan gemeenten om kwetsbare doelgroepen weer naar de arbeidsmarkt te kunnen leiden of op zijn minst op een andere manier kunnen activeren.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst
linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Sociaal Domein

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis.