Wat is Samenwerkend Nederland?

 

Samenwerkend Nederland is een platform voor Publiek-privaat overleg, samenwerkingsverbanden en raamcontracten voor overheidsfunctionarissen, bedrijven en professionals in diverse vakgebieden.

Sinds 2003 bestaat er een modern, informeel en zeer omvangrijk landelijk publiek-privaat netwerk, Samenwerkend Nederland, waaraan deelnemen:

Ongeveer 50.000 ondernemers – Ongeveer 20.000 overheidsfunctionarissen – Vertegenwoordigers van allerlei organisaties uit het maatschappelijk middenveld zoals brancheverenigingen, ondernemersorganisaties, woningcorporaties, de stichting PubliekPrivaat, de Kafkabrigade (bureaucratiebestrijder) en vele anderen.

 

De motto’s van Samenwerkend Nederland zijn:

 • Bundelen in plaats van splijten van krachten
 • Delen in plaats van beschermen van kennis
 • Dienen van gezamenlijke belangen in plaats van eenzijdige belangen
 • Beperken van regels en procedures –
 • De netwerkeconomie in de praktijk brengen – koppelen en delen van netwerken


Samenwerkend NederlandWat heeft deze samenwerking de deelnemers opgeleverd?

 • Waardevolle overlegbijeenkomsten en contacten tussen overheidsopdrachtgevers en bedrijven
 • Een overzichtelijke bundeling van vragen en problemen van (overheids)opdrachtgevers
 • Opdrachten voor kleine bedrijven, met name ook bij overheidsorganisaties
 • Raamcontracten, zoals bij Rijkswaterstaat
 • Kostenbesparingen bij opdrachtgevers en bij uitvoerende bedrijven

 

Het bestuur en de klankbordgroep van de stichting Samenwerkend Nederland bestaat uit:

 • vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (zzp-ers en mkb-bedrijven);
 • vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld (brancheorganisaties);
 • vertegenwoordigers uit gemeentelijk Nederland.

 

Is deelname aan onze netwerkactiviteiten voor u interessant?

De netwerkactiviteiten van Samenwerkend Nederland  zijn bijzonder interessant, wanneer u werkt in in de zakelijke dienstverlening, de Vastgoed- of Bouwsector én voor professionals die zich bezig houden met de openbare ruimten, ruimtelijk ontwerp, beheer,  groen, natuur en milieu, waterbeheer. asbestsanering en het sociale domein, welke zijn vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet en Jeugdwet.

Op ons, centraal in Nederland gelegen, kantoor aan de Databankweg 26 te Amersfoort en in het land werken enkele tientallen professionals in loondienst of als zzp-er aan de activiteiten van Samenwerkend Nederland.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!