Stichting Samenwerkend Nederland is het platform voor overheid en markt.

De missie van Samenwerkend Nederland is het tot stand brengen van allerlei vormen van publiek-private samenwerking, ter bestrijding van maatschappelijke en economische problemen.

Samenwerkingsafspraken worden gemaakt tussen overheidsorganisaties en bedrijven in allerlei branches. Dat gebeurt tijdens offline en online marktconsultaties, brancheplatforms en publiek-private overlegbijeenkomsten die het hele jaar worden georganiseerd. Ga naar Youtube voor enkele sfeerimpressies en interviews.

Neem hier kennis van enkele aansprekende voorbeelden van bereikte samenwerkingsresultaten tussen overheid en markt in verschillende branches en sectoren:

Voorbeeld Asbestverwijdering

Rijkswaterstaat moest naar aanleiding van Kamervragen een acute en drastische inhaalslag plegen op het gebied van asbestonderzoek aan asbestgevaarlijke Rijks-objecten. Dankzij de opstelling van een publiek-private raamovereenkomst is succesvolle samenwerking tot stand gebracht tussen Rijkswaterstaat en de asbestinventarisatiebranche als werkbaar en welkom alternatief voor tijdrovende en dure aanbestedingsprocedures. Resultaten: enorme tijd- en kostenbesparing voor Rijkswaterstaat. En de opdrachten gaan voornamelijk naar deskundige zzp-ers uit de asbestinventarisatiebranche.

Voorbeeld Jeugdzorg

Tijdens jaarlijkse publiek-private overlegbijeenkomsten tussen zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen en gemeentelijke afdelingen jeugdzaken, worden afspraken gemaakt over preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling, waardoor gemeenten minder snel naar de Meldcode hoeven te grijpen. Resultaten: kinderen worden in sommige Nederlandse gemeenten minder snel uit huis geplaatst of onder toezicht gesteld. Er wordt menselijk leed voorkomen en er wordt onnodige bureaucratie vermeden.

Aanbevelingen voor beleidsmakers

Zo nu en dan worden ook aanbevelingen geformuleerd voor een beter functionerende overheid en een beter presterende markt. De aanbevelingen worden neergelegd op plekken waar beleid wordt gemaakt of beïnvloed. Zoals in politiek Den Haag en bij ondernemersorganisaties.

Voorbeelden van aanbevelingen

Vervang het gelijkheidsbeginsel in het overheidshandelen door het gelijkwaardigheidsbeginsel, zodat de overheid op maat kan en moet gaan werken voor burgers en bedrijven.

Behandel de zzp-ers niet langer als ondernemers maar maak voor hen een aparte juridische status in het burgerlijk wetboek zodat er voor opdrachtgevers veel minder juridische en fiscale risico’s zullen zijn als ze een zzp-er inhuren.