Vergunningverlening en handhaving asbest - voor overheidsfunctionarissen, Omgevingsdiensten en asbestinventarisatiebedrijven

Er komt (voorlopig) geen wettelijke basis voor een asbestdakenverbod. Het gezondheidsrisico van deze daken blijft echter bestaan en zal vermoedelijk groter worden als daken meer gaan verweren. Ook is de verwachting dat deze daken steeds moeilijker te verzekeren zijn. Bij asbestbranden zal de schade niet altijd verhaald kunnen worden op de eigenaar. In dit geval zal naar gemeenten worden gekeken om de kosten te dragen.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Reductie asbestrisico’s - voor overheidsfunctionarissen, Omgevingsdiensten, woningcorporaties en asbestinventarisatiebedrijven

Wat zijn wij als woningcorporatie wettelijk verplicht om te doen nu we nog geen asbestbeleid hebben vastgesteld? Dit ten aanzien van inventarisatie, informatie zittende huurders, landelijk meldingssysteem etc. Voor de goede orde: als we bij onderhoud asbest tegen komen wordt netjes na inventarisatie gesaneerd.

Waarom is het advies van de asbestinventarisatie (soms) aan de te veilige en dus te dure kant? Navraag zorgt (soms) voor een andere risicoklasse en goedkopere oplossing. Oproep aan de markt: denk mee met de woningcorporatie!

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Verbetering kwaliteit asbestverwijdering - voor asbestinventarisatiebedrijven, asbestlaboratoria en asbestsaneringsbedrijven

Door steeds meer administratieve verplichtingen hebben deskundige asbestinventarisatiebureaus steeds minder tijd voor goed advies en oplossingsgericht denken. Het door de overheid opgetuigde Landelijke Asbestvolgsysteem (LAVS) is naar de mening van de branche veel te rigide opgezet.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Online branchebijeenkomsten voor werkende asbestkundige Nederlanders

Beoogde resultaten:

 • De kwaliteit van asbestverwijdering kan verder worden verhoogd
 • Er kunnen publiek-private samenwerkingsmogelijkheden tot stand worden gebracht in de branche met gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties en onderwijsbesturen
 • Er kunnen risico’s op gezondheidsschade door Chroom6 worden verminderd
 • Stapsgewijze en praktische implementatie van relevante onderdelen uit de Omgevingswet 2021
 • De samenwerking tussen de bloedgroepen in de branche kan worden verbeterd
 • De richting van het overheidsbeleid kan worden voorspeld en beïnvloed
 • Administratieve lasten en bureaucratie kunnen worden verminderd of omzeild
 • Er worden aanbevelingen geformuleerd voor de gehele branche, bijvoorbeeld over de relatie met opdrachtgevers en het profileren van het vakmanschap.
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst

Online bijeenkomsten voor werkende Nederlanders bij woningcorporaties

Beoogde resultaten:

 • Stapsgewijze en praktische implementatie van relevante onderdelen uit de Omgevingswet 2021
 • Reductie van technische en juridische risico’s van asbestbesmetting en hoe onder omstandigheden te handelen
 • Reductie van risico’s op andere gevaarlijke stoffen en fijnstoffen en aandachtspunten voor risicomanagement op al deze gebieden.
Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst
linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Asbestbestrijding

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis.

Ascert – vertaalt overheidsregelgeving naar uitvoeringsinstructies voor de asbestbranche

Aedes – koepel van woningcorporaties

Vereniging Veilig & Gezond Werken, VVGW, (v/h branchevereniging AVAG) bestaat uit leden die zich bezighouden met de distributie en productie van een bijzonder breed scala aan Persoonlijke Beschermingsmiddelen. De leden kunnen zich bijscholen via de opleidingen die de vereniging aanbiedt.