Voor gemeenten
Bijeenkomst over Asbest

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Er komt (voorlopig) geen wettelijke basis voor een asbestdakenverbod. Het gezondheidsrisico van deze daken blijft echter bestaan en zal vermoedelijk groter worden als daken meer gaan verweren. Ook is de verwachting dat deze daken steeds moeilijker te verzekeren zijn. Bij asbestbranden zal de schade niet altijd verhaald kunnen worden op de eigenaar. In dit geval zal naar gemeenten worden gekeken om de kosten te dragen.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst


Voor gemeenten
Bijeenkomst over Afvalbeleid

Waar gaan we het onder meer over hebben:
We streven als gemeenten al jarenlang naar verbetering van het rendement van afvalinzameling en afvalscheiding. Maar gebrek aan draagvlak bij burgers en oplopende kosten vormen nog altijd obstakels op weg naar realisatie van beleidsdoelstellingen. Daarom zijn gemeenten die op deze gebieden succesvol zijn, graag bereid om ervaringen en tips te delen met collega-gemeenten. Het overleg staat onder meer in dit teken.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst


Voor woningcorporaties
Bijeenkomst over Reductie van asbestrisico's

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Beoogde resultaten:
Stapsgewijze en praktische implementatie van relevante onderdelen uit de Omgevingswet 2021. Reductie van technische en juridische risico’s van asbestbesmetting en hoe onder omstandigheden te handelen Reductie van risico’s op andere gevaarlijke stoffen en fijnstoffen en aandachtspunten voor risicomanagement op al deze gebieden.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst
linked+linkedin+logo+social+icon-1320191784782940875

Asbestbestrijding

Om het succes van de events een vervolg te geven, krijgen en houden deelnemers en andere werkende Nederlanders met elkaar contact in besloten LinkedIn-groepen van Samenwerkend Nederland, om problemen en oplossingen op onder meer dit vakgebied met elkaar te kunnen delen en om gebruik te kunnen blijven maken van elkaars ervaringen en kennis.


Voor onderwijsorganisaties
Bijeenkomst over Reductie van asbestrisico's op scholen

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Beoogde resultaten voor onderwijsbestuurders, -managers en -professionals: reductie van asbestrisico’s en tegelijkertijd een verduurzamingsslag van het vastgoed.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst


Voor asbestkundige bedrijven
Bijeenkomst over Verbetering kwaliteit van asbestverwijdering bij gemeenten, woningcorporaties en onderwijsorganisaties

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Beoogde resultaten:
De kwaliteit van asbestverwijdering kan verder worden verhoogd. Er kunnen publiek-private samenwerkingsmogelijkheden tot stand worden gebracht in de branche met gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties en onderwijsbesturen. Er kunnen risico’s op gezondheidsschade door Chroom6 worden verminderd. Stapsgewijze en praktische implementatie van relevante onderdelen uit de Omgevingswet 2021. De samenwerking tussen de bloedgroepen in de branche kan worden verbeterd. De richting van het overheidsbeleid kan worden voorspeld en beïnvloed. Administratieve lasten en bureaucratie kunnen worden verminderd of omzeild. Er worden aanbevelingen geformuleerd voor de gehele branche, bijvoorbeeld over de relatie met opdrachtgevers en het profileren van het vakmanschap.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst


Voor afvaladviseurs
Bijeenkomst over Publiek-private samenwerking in afvalbeleid

Waar gaan we het onder meer over hebben:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eget metus orci. Nulla eleifend erat neque, a bibendum diam vehicula vel. In sit amet nisi ac nibh cursus mattis. Nulla eleifend eros sed lorem scelerisque maximus. In hac habitasse platea dictumst. Nam rhoncus, sapien non sagittis dapibus, lacus tortor rutrum neque, in cursus sapien sapien vitae dolor.

Meld u aan als belangstellende voor deze bijeenkomst