Bij het Branchecentrum komen steeds meer vragen en klachten binnen over de organisatie “Bouwstenen voor sociaal”. De achtergrond laat zich als volgt omschrijven: “Bouwstenen voor sociaal” is een vergaderclub voor vastgoedproblemen van gemeenten. Het Branchecentrum is een netwerkorganisatie die vastgoedproblemen van gemeenten oplost, via het beheer van raamcontracten en opdrachtenpools op basis waarvan de bij het Branchecentrum aangesloten bedrijven hun expertise aan gemeenten ter beschikking mogen stellen en opdrachten bij gemeenten mogen uitvoeren.

Nogal wat bedrijven blijken zowel te betalen voor de diensten van het Branchecentrum alsook voor de praatgroepen van Bouwstenen voor Sociaal. En daar wringt de schoen. Bedrijven willen geen dubbele bijdragen meer betalen en geven aan dat zij de contributies van “Bouwstenen voor Sociaal” te hoog vinden. Een aantal bedrijven spreekt zelfs nadrukkelijk de wens uit dat Branchecentrum en “Bouwstenen voor Sociaal” de krachten bundelen. En daar wringt een tweede schoen: Het Branchecentrum wil dat weliswaar graag, maar “Bouwstenen voor Sociaal” heeft daar nog steeds helemaal geen behoefte aan en ervaart het Branchecentrum zelfs openlijk als concurrent. Nota bene op haar eigen website en op een onnodig vijandige wijze.

Het Branchecentrum zal echter, zoals al sinds 2014, de komende jaren onverminderd blijven doorgaan met het uitnodigen van bestuur, directie en bureaumedewerkers van “Bouwstenen voor Sociaal” voor besprekingen met gemeenten.

En last but not least: de leden van Bouwstenen voor Sociaal mogen natuurlijk ook meedoen met die besprekingen en mogen gratis toetreden tot het netwerk van het Branchecentrum. Zo kunnen zij dus ook opdrachten bij gemeenten en Rijkswaterstaat uitvoeren, via de genoemde raamcontracten en opdrachtenpools van het Branchecentrum.

Geef een reactie