De tarieven 2018 van de producten en diensten die kunnen worden aangeboden door de stichting Samenwerkend Nederland en andere partijen die de algemene voorwaarden van de stichting Samenwerkend Nederland toepassen.

Eenmalige deelname aan een publiek-private intervisie- of overlegbijeenkomst:
Tarief voor overheidsorganisatie: vrijwillige bijdrage van € 195,- per organisatie (max. 3 personen)

Dienstenpakket in een duurovereenkomst voor bedrijven: € 245,- per half jaar
Kennismaking met dienstenpakket in een duurovereenkomst voor bedrijven: € 195,- voor een half jaar op proef.

De in-company Bespaarscan: een bedrijfsintern volledig onderzoek naar alle kostenbesparingsmogelijkheden en risicoreductie-mogelijkheden in het bedrijf. Tarief: € 295,-

Alle overige diensten: uurtarieven of lump sum tarieven op aanvraag.
Offertes zijn altijd op maat.
Alle bedragen ex BTW