U wilt gaan samenwerken met één of meer anderen en je bent op zoek naar de meest optimale rechtsvorm. Dan heeft u de keuze uit een vof, een BV of een coöperatie.

Tijdelijk of part-time samenwerken

Als dit een samenwerking is die slechts een deel van uw activiteiten vormt, bijvoorbeeld:

  • U wilt samen aanbieden op een groot project, maar u wilt niet de volle aansprakelijkheid hebben voor de fouten van een ander
  • U wilt je samen in een nieuwe markt profileren, of grotere klanten werven, onder een gemeenschappelijke naam.
  • U wilt samen inkopen, een ruimte huren of dure gereedschappen aanschaffen.

In dat geval heeft u verschillende opties:

  • Een vof (vennootschap onder firma) is gemakkelijk met een contract op te richten, maar u bent volledig aansprakelijk voor de verplichtingen die de ander aangaat, of die u samen aangaat. Hierdoor is deze vorm vaak niet geschikt.
  • Een BV is een bekende rechtsvorm, en een zelfstandige rechtspersoon, wat betekent dat verplichting die de BV aan gaat niet leiden tot aansprakelijkheid van de aandeelhouders. Wel moet u onderling regelen wie wat doet of betaalt. Bij elke wijziging in de aandeelhouders of in de aandelenverhouding moet u naar de notaris.
  • Een coöperatie is ook en zelfstandige rechtsvorm die je bij de notaris opricht, maar vervolgens kun u leden wisselen met een eenvoudig besluit. Winst die achterblijft in een coöperatie en die voortkomt uit de activiteiten van de ondernemersleden kunt u fiscaal gunstiger uitkeren dan winst die achterblijft in een BV.

Meer langdurige samenwerkingen

Als u alleen een bedrijf op wilt zetten, dan kun u dit het beste doen in de vorm van een BV. Ook voor financiële constructies of voor grote investeringen is dit vaak de voor de hand liggende vorm.

Als u samen met anderen een bedrijf op wilt zetten, maar er kunnen later nog anderen bij komen, of ieders inbreng (zowel financieel als in tijd) staat nog niet vast, dan kunt u kiezen voor een coöperatie. Samenwerkend Nederland kan hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld voor de opzet van de volgende typen coöperaties:

  • De investeringscoöperatie: qua functionaliteit vrijwel vergelijkbaar met een BV, maar zonder de noodzaak om bij elke kapitaaluitbreiding of -overdracht langs de notaris te gaan.
  • De start-up coöperatie: een investeringscoöperatie waarbij ook inbreng in tijd en faciliteiten gemakkelijk tot vergroting van ieders ‘aandeel’ kan leiden. Zodra de cashflow positief is wijzigt de aandelenverhouding niet meer en kan de coöperatie eventueel omgezet worden in een BV.
  • De financieringscoöperatie: hiermee worden de belangen van een grote groep kleinere aandeelhouders (medewerkers, klanten, crowdfunders) gebundeld in één coöperatie, die een aandeel neemt in het eigenlijke bedrijf. De financiers ontvangen certificaten van aandelen, vergelijkbaar met bij een STAK, en oefenen gebundeld zeggenschap uit.

Wilt u uitgebreid advies over welke rechtsvorm geschikt is voor u samenwerking? Of weten hoe u uw belangen in een samenwerking het best kunt beschermen? Samenwerken Nederland regelt voor u een 2 uur durend consult met een expert voor 450 euro excl. BTW. Voor de oprichting van een coöperatie inclusief een ledenovereenkomst moet u rekening houden met tarieven vanaf 1500 euro, dit is inclusief het passeren van de akte bij de notaris.