De Branchejurist

Samenwerkend Nederland faciliteert een pakket van juridische hulp en incassodiensten met haar organisatieonderdeel “De Branchejurist”. Op non-profit basis wordt juridische hulp verleend en worden incassodiensten verleend ten behoeve van maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties, zzp-ers en mkb-ondernemers.

De focus op het hoofddoel kan een valkuil voor deze organisaties zijn om bijzaken uit het oog te verliezen. Zoals een goede rechtsbescherming, goede contracten en verzekeringen, incasso van vorderingen en ga zo maar door. Daarom is er De Branchejurist

Maak gratis kennis met een juridische check-up van de Branchejurist

Maak gebruik van een gratis kennismaking met een collectief voordeel via De Branchejurist. U ontvangt een gratis legal check-up ter voorkoming en zonodig ter beperking van juridische, financiële en andere risico’s als schadeclaims aan uw bedrijfsadres. Desgewenst kunt u gebruikmaken van een eerste incasso op ‘no cure no pay’-basis.

Professionals

Branchejurist

In het bedrijfsonderdeel De Branchejurist werken allerlei professionals met elkaar samen. Juristen, advocaten, mediators, lobbyisten, incassospecialisten en verzekeringsadviseurs. Zij helpen werkend Nederland de focus op de hoofdzaak te houden, juist door hen ondersteuning bij juridische zaken te bieden. Zij zijn zelfstandig, ervaren, pragmatisch en oplossingsgericht.

Incasso door De Branchejurist

De Branchejurist verbetert aantoonbaar uw cashflow en winstgevendheid.

De Branchejurist biedt afgestemde incassotrajecten om achterstallige betalingen te incasseren en is volledig transparant over de communicatie met de klant. Wij kunnen u als ervaren partner bijstaan in zowel de buitengerechtelijke fase als bij de gerechtelijke fase van het incassotraject.

Het incassotraject is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechtbank. In de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechtbank (kantonrechter) in om uw klant te laten betalen. Als incassobureau kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. Ruim 95% van de zaken in Nederland lossen we buitengerechtelijk op, zonder tussenkomst van een rechter.

De Branchejurist streeft ernaar om via een aanpak op maat gerechtelijke- en executietrajecten als toegevoegde waarde in te zetten. Dit doen wij door zoveel mogelijk vernieuwende oplossingsgerichte diensten in te zetten. In die gevallen waarin schuldenaars niet mee willen werken aan een oplossing worden gerechtelijke maatregelen ingezet. Daarbij maken wij gebruik van een van ‘onze’ deurwaarders en incasso advocaten.

Het minnelijke incassotraject

Wat is minnelijke incasso?
Ondanks al uw inspanningen blijft een factuur onbetaald! U kunt er voor kiezen een minnelijk incasso traject op te starten. De wanbetaler wordt gemaand te betalen zonder tussenkomst van een rechter. Minnelijke incasso houdt rekening met uw klantrelatie en bespaart u kosten.
Bij een minnelijke regeling wordt de schuldenaar op verschillende manier gesommeerd te betalen. De Branchejurist doet dit in overleg met u als schuldeiser. In de meeste gevallen met een positief resultaat en wordt een gerechtelijke procedure voorkomen.

Start minnelijk incassotrajact
Na ontvangst van uw opdracht, benadert De Branchejurist uw schuldenaar schriftelijk, telefonisch, per sommatie exploot of door een huisbezoek. Daarnaast maakt De Branchejurist gebruik van email, sms, en sociale media. Niet alleen tijdens kantooruren, maar ook in de avonduren en op zaterdag.

Het gerechtelijke incassotraject

Indien uw schuldenaar weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kan de Branchejurist in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. We hebben de volgende mogelijkheden om tegen schuldenaren te procederen:

Faillissementsprocedure (Faillissementsaanvraag)
Een faillissementsprocedure kan gestart worden als er sprake is van een onbetwiste vordering. In dat geval is er geen discussie over de vordering. De faillissementsprocedure is een snelle procedure. Binnen drie weken vindt er een zitting bij de rechtbank plaats. Tijdens deze zitting beoordeelt de rechter of de schuldenaar failliet moet worden verklaard. Het doel van een faillissementsaanvraag is in beginsel om druk uit te oefenen op de schuldenaar om zo de vordering betaald te krijgen. Veel schuldenaren betalen dan alsnog. Wanneer de schuldenaar daadwerkelijk niet in staat is om tot betaling over te gaan, dan kan hij failliet worden verklaard. Er wordt dan een curator aangesteld, die de activa eerlijk verdeelt over de schuldeisers.

Dagvaardingsprocedure
Bij zowel betwiste als onbetwiste vorderingen is het mogelijk om een dagvaardingsprocedure te starten, ook wel bodemprocedure genoemd. Er wordt dan een rechtszaak aangespannen tegen de schuldenaar. De rechter kan de schuldenaar veroordelen tot het betalen van de vordering. In deze procedure kan bewijs worden aangeleverd. De rechter zal vaak proberen om partijen samen een schikking te laten treffen. Het nadeel van deze procedure is dat het relatief veel tijd in beslag neemt. Een eenvoudige dagvaardingsprocedure in Nederland duurt gemiddeld zes maanden tot een jaar. Wanneer het een gecompliceerde zaak is, duurt een dagvaardingsprocedure nog langer. Een zaak kan dan ongeveer één tot twee jaar duren. Daarna kan er ook nog in hoger beroep worden gegaan. Een zaak duurt dan nog langer.

Faillissementsverzoek
Het meest effectieve incassomiddel in Nederland is een faillissementsverzoek. Het middel is snel, goedkoop en zet maximale druk op de schuldenaar. De incasso-advocaten van De Branchejurist maken hier in voorkomende gevallen gebruik van.

Conservatoire (beslag)maatregelen
Conservatoir beslag is beslaglegging op (een deel van) het vermogen van een schuldenaar ter verzekering van de betaling van een onbetaald gebleven vordering (factuur) nog voordat de rechter uitspraak heeft gedaan over de juistheid van die vordering. De toestemming tot het leggen van dit beslag moet door onze incasso-advocaten namens de schuldeiser aan de beslagrechter (voorzieningenrechter) worden gevraagd. Door het leggen van het beslag ontstaat meer zekerheid dat het beslagen vermogen na de veroordeling van de schuldenaar door de rechter nog ter beschikking staat.
Bij het verzoek voor een conservatoir beslag onder de werkgever op iemands loon (loonbeslag) moet de schuldenaar zelf wel eerst worden gehoord. De rechter betrekt in zijn beslissing het inkomen en vermogen en de beslagvrije voet.
Conservatoir beslag wordt ook gebruikt om een minnelijke regeling te forceren. Als de schuldenaar door het beslag ernstig wordt gehinderd, bijvoorbeeld door het beslag op een bankrekening, zal de schuldenaar sneller bereid zijn om tezamen met de schuldeiser buiten de rechter om naar een oplossing te zoeken.

Mediation

Mediation is een vorm van conflict bemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar samen met partijen werkt aan een voor partijen aanvaardbare oplossing voor een probleem.
Ook bij incasso’s kan mediation een goed middel zijn om een conflict over betaling op te lossen. Maar alleen als beide partijen voor zo’n bemiddeling open staan.

Mediator
Vaak is geen geld de reden van niet betalen. Procederen heeft vaak als enig resultaat dat de frustratie alleen maar groter wordt. Dat kan ook anders. Mediation bij incasso is een goed voorbeeld van zakendoen in deze tijd. De mediator helpt bij het inzicht krijgen in elkaars uitgangspunten en belangen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om te kijken naar een creatieve oplossing.
De mediator kan helpen een brug te slaan. In plaats van elkaar te bevechten, houd je met mediation de weg open om te zoeken naar een oplossing die recht doet aan de wederzijdse belangen.

Heeft u interesse in deze ondersteuning? Doe hier een aanvraag!